Notár, Ivanská cesta 16, 821 03 Bratislava OC AVION

Štát poveruje notára zákonom č. 323/1992 Zb. na výkon verejnej moci, konkrétne na tieto činnosti:

  1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
  2. osvedčovanie právne významných skutočností
  3. konanie vo veciach notárskych úschov
  4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
  5. ďalšie činnosti podľa osobitného zákona