Notársky úrad je otvorený od 08:00 do 16:00 hod.

Platba je možná aj platobnou kartou a vstup do úradu iba s ochranným rúškom!

Žiadame klientov, aby striktne dodržiavali obmedzenia, v snahe zabrániť šíreniu COVID-19.

Nájdete nás na:

Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 2

Úradné hodiny:

Pondelok – Piatok 8:00 – 17:00

Sídlime v G B C III
Sídlime v G B C III

Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Svojou činnosťou môže pomáhať pri riešení právnych problémov, ktoré prináša každodenný život. Notár je rodinným priateľom, na ktorého sa možno s dôverou obracať v občianskoprávnych problémoch všetkého druhu. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne prechádzať sporom medzi účastníkmi právnych vzťahov.

Notár má širokú pôsobnosť aj v oblasti obchodného práva. Jeho súčinnosť je potrebná pre založenie a život obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva.

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.