Notár, Ivanská cesta 16, 821 03 Bratislava OC AVION

Otváracie hodiny počas sviatkov
23.12.   8:00 – 14:00
24.12. – 28.12.
   zatvorené
29.12. – 30.12.   8:00 – 16:00
31.12.   8:00 – 12:00

 

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1.6.2020 je notársky úrad presťahovaný
do nových priestorov v AVION Shopping Park Bratislava na Ivanskej ceste 16,
na prvom poschodí oproti pošte.

Platba je možná aj platobnou kartou a vstup do úradu iba s ochranným rúškom!

Žiadame klientov, aby striktne dodržiavali obmedzenia, v snahe zabrániť šíreniu COVID-19.

Nájdete nás na:

Ivanská cesta 16, 821 03 Bratislava OC AVION

Úradné hodiny:

Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00

Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Svojou činnosťou môže pomáhať pri riešení právnych problémov, ktoré prináša každodenný život. Notár je rodinným priateľom, na ktorého sa možno s dôverou obracať v občianskoprávnych problémoch všetkého druhu. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne prechádzať sporom medzi účastníkmi právnych vzťahov.

Notár má širokú pôsobnosť aj v oblasti obchodného práva. Jeho súčinnosť je potrebná pre založenie a život obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva.

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.